BUỔI HỌP CAM KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2017

Đầu năm 2017, TINH KỲ đã tổ chức buổi họp “Cam kết thực hiện kế hoạch 2017” sau khi hoàn thành nhiệm vụ đạt mức tăng trưởng đảm bảo kế hoạch năm 2016.

Năm 2016 vừa qua được đánh giá là khó khăn khi có nhiều biến động trên thị trường và những thay đổi trong chính sách, nhưng cũng ghi nhận những nỗ lực to lớn CBCNV toàn thể công ty để bảo đảm hoạt động hiệu quả, làm nền tảng để tiếp tục phát triển bền vững. Kết quả hoạt  trong năm 2016 được đánh giá cao bởi sự nỗ lực không ngừng, cần cù, trách nhiệm vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu cong ty đã đề ra.

Bước sang năm 2017, TINH KỲ quyết tâm tập trung đẩy mạnh nghiên cứu – áp dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu và năng suất lao động để tăng tối đa lợi ích khách hàng, phát triển công ty, quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ  của năm và kế hoạch được giao.

share :