AQUA CITY

Chủ đầu tư/ Investor: Novaland
Vị trí/ Location: Long Hung Ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam.
Hạng mục/ Item: MEP infrastructure
Khởi công/Commencement date: 10/2020
Hoàn thành/ Completion date: on going