ARISTON FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Ariston Thermo Group
Vị trí/ Location: KCN Tiện Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam/ Tien Son IP, Bac Ninh Province, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 3/2013
Hoàn thành/Completion date: 11/2013