BUWON VINA 2 FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Buwon Vina Co., Ltd
Vị trí/ Location: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai/ Bau Xeo IP, Trang Bom District, Dong Nai Province.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 6/2014
Hoàn thành/Completion date: 11/2014