CENTRAL PARK II OFFICE

Chủ đầu tư/ Investor: Green House Co., Ltd
Vị trí/ Location: 117 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM, Việt Nam/ No. 117, Nguyen Du Street, District 1, HCMC, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 12/2008
Hoàn thành/Completion date:  4/2009