DIAMOND ISLAND – DISTRICT 2 – HCM

Chủ đầu tư/ Investor: BINH THIEN AN PROPERTY JSC
Hạng mục/ Item: Hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện/ Air conditioning and ventilation system, fire protection and prevention system, water supply and drainage system, electric power system.
Địa điểm/ Location: Đảo Kim Cương, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM/ Diamond Island, Binh Trung Tay Ward, District 2, Ho Chi Minh City.
Khởi công/Commencement date: 1/2016
Hoàn thành/Completion date: 4/2016