CAM RANH FUSION RESORT

Chủ đầu tư/ Investor: Tai Thanh Cong Co., Ltd
Vị trí/ Location: Khu vực D10b, Bãi Dài, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa/ Area D10b, Bai Dai, Cam RanhCity, Khanh Hoa Province.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/ Commencement date: 9/2017
Hiện trạng/ Status: 12/2019