JOOCO DONA FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Jooco Dona Co., Ltd
Vị trí/ Location: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam/ Bau Xeo IP, Trang Bom District, Dong Nai Province.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 02/2015
Hoàn thành/Completion date: 7/2015