KOREA – VIETNAM INCUBATOR PARK

Chủ đầu tư/ Investor: Sở công thương TP. Cần Thơ/ Can Tho Industry And Trade Department.
Hạng mục/ Item: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước/ Fire protection and prevention system, water supply and drainage system.
Địa điểm/ Location: Đường số 8, KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ, Việt Nam/ Street No.8, Tra Noc 2 IP, Can Tho City, Viet Nam.
Khởi công/Commencement date: 5/2014
Hoàn thành/Completion date: 7/2015