CAM RANH LOTUS RESORT

Chủ đầu tư/ Investor: KN Cam Ranh Co.,Ltd
Vị trí/ Location: Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa/ Bai Dai, Cam Nghia Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/ Commencement date: 9/2017
Hiện trạng/ Status: 10/2019