NAMSUNG & HANSUNG TECH FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: NAMSUNG Co., Ltd
Vị trí/ Location: VSIP II, Bình Dương, Việt Nam/ VSIP II, Binh Duong Province, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 2/2016
Hoàn thành/Completion date: 6/2016