NEW MANUFACTURING EXPANSION BORAL FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Lafarge Boral Gypsum Vietnam
Vị trí/ Location: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TPHCM, Việt Nam/ Hiep Phuoc IP, Nha Be District, HCMC, Viet Nam
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 9/2013
Hoàn thành/Completion date: 4/2014