POSCO VIETNAM FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: POSCO VIETNAM
Hạng mục/ Item: Bảo trì hệ thống M&E/ Maintenance of M&E system.
Địa điểm/ Location: KCN Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam/ Phu My IP, Tan Thanh District, Ba Ria- Vung Tau Province, Viet Nam.
Khởi công/Commencement date: 7/2010
Hoàn thành/Completion date: 10/2015