PUNGKOOK FACTORY – BEN TRE

Chủ đầu tư/Employer: Pungkook Ben Tre Co., Ltd

Hạng mục/ Items: Hệ thống điều hòa, thông gió/ Ventilation and air conditioning system.

Địa điểm/ Location: KCN Giao Long, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Giao Long IP, Ben Tre Province, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 8/2010

Hoàn thành/Completion date:  3/2011