TIEN GIANG SIMONE FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Simone Handbag Factory

Hạng mục/ Items: Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện động lực/ Air conditioning system, dynamic electricity system.

Địa điểm/ Location: KCN Tân Hương, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/ Tan Huong IP, Tien Giang Province, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 2/2011

Hoàn thành/Completion date:  8/2011