TAEKWANG VINA FACTORY – MOC BAI

Chủ đầu tư/ Investor: Vietnam Moc Bai JSC

Hạng mục/ Items: Hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm/ Central ventilation and air conditioning system.

Địa điểm/ Location: Khu thương mại Hiệp Thành, Huyện Mộc Bài, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam/ Hiep Thanh Commercial Area, Moc Bai District, Tay Ninh Province, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 11/2010

Hoàn thành/Completion date:  7/2011