FUCO STEEL FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor:  FUCO Steel Co., Ltd

Hạng mục/ Item: Hệ thống xử lý nước/ Waste water treatment system.

Địa điểm/ Location: KCN Cái Mép, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam/ Cai Mep IP, Tan Thanh District, Ba Ria- Vung Tau Province, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 2/2012

Hoàn thành/Completion date:  10/2012