SAIGON TOBACCO FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Saigon Tobacco Company

Hạng mục/ Items: Hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống khí nén/ Water supply and drainage system, electricity system, compressed air system.

Địa điểm/ Location:  KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam/ Vinh Loc IP, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 2/2011

Hoàn thành/Completion date:  4/2012