STARBUCKS – DISTRICT 1 – HO CHI MINH CITY

Chủ đầu tư/ Investor: STARBUCKS COFFEE

Hạng mục/ Items: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống điện nhẹ/ Air conditioning and ventilation systems, extra low voltage system.

Địa điểm/ Location: 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 76 Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City.

Khởi công/Commencement date: 12/2012

Hoàn thành/Completion date:  1/2013