TAEJIN FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Taejin Vina Co., Ltd
Vị trí/ Location: Bình Dương, Việt Nam/ Binh Duong Province, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 5/2016
Hoàn thành/Completion date: 9/2016