TAN HIEP PHAT OFFICE

Chủ đầu tư/ Investor: Tan Hiep Phat Beverage Group “THP”
Vị trí/ Location: 219 Highway Binh Duong, Vinh Phu Village, Thuan An, Binh Duong, Vietnam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 09/2019