TMA SOLUTIONS OFFICE HCM

Chủ đầu tư/ Investor: Tuong Minh Corp.

Hạng mục/Items: Hệ thống điều hòa không khí/ HVAC System.

Địa điểm/ Location: Số 17, Công viên phần mềm Quang Trung, Tp. HCM/ No.17, Quang Trung Software City, HCM City.

Khởi công/Commencement date: 8/2008

Hoàn thành/Completion date:  2/2009