VINCOM PLAZA SOC TRANG

Chủ đầu tư/ Investor: Vingroup
Vị trí/ Location: Tran Hung Dao Street, Ward 2, Soc Trang City
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 06/2019
Hoàn thành/Completion date: in processing