CHUNG TAY VÌ TRÁI ĐẤT

Hãy cùng nhau ủng hộ Giờ Trái Đất bằng cách tắt đèn từ 20:30 đến 21:30 tối nay. Góp phần xây dựng cộng đồng chung tay bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của muôn loài.

share :