CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 12/2018: KỸ NĂNG LẬP BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sau buổi đào tạo tháng 11 với chủ đề “Kỹ năng xây dựng bộ năng lực cốt lõi”, chủ đề đào tạo tiếp theo: “Kỹ năng lập bảng mô tả công việc” diễn ra vào ngày 01/12/2018 vừa qua do Anh Nguyễn Xuân Hải – Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự chia sẻ với các nhân viên.
 
Qua buổi đào tạo này, các bạn đã hiểu được trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ đó. Hiểu đúng, hiểu rõ ràng, hiểu một cách tinh thông mọi vấn đề sẽ giúp mọi người có được cái nhìn chuẩn xác về công việc của mình, đúng như phương châm “Nghĩ tinh thông – Làm tinh gọn” tại Tinh Kỳ.

share :