LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2016

Hòa chung không khí vui tươi đón chào năm mới, công ty TNHH TINH KỲ đã tổ chức chương trình Lễ tổng kết cuối năm 2016 tại văn phòng công ty TINH KỲ.

Lễ tổng kết có sự góp mặt đầy đủ của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty, lễ tổng kết cuối năm là dịp để cùng nhau sum họp, nhìn lại chặng đường một năm vừa qua và định hướng chiến lược cho năm tới.

Để khai mạc buổi lễ, ông Lê Văn Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH TINH KỲ  đã có bài phát biểu tóm lược kết quả hoạt động năm 2016 và đưa ra định hướng chiến lược phát triển trong năm 2017. Theo đó, những mục tiêu, kế hoạch 2017 không chỉ là văn bản đọc đơn thuần mà còn kèm theo chữ ký của từng  phòng ban, cam kết thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

share :