MỪNG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Ngày tất cả mọi người trên thế giới đoàn kết phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

? Liên hệ ngay để nhận được tư vấn và hỗ trợ từ Tinh Kỳ!
☎️ (84 28) 3742.5321
? https://tinhky.vn/
✉️ info@tinhky.com
#ngayle #holiday #quocte #laodong #hoabinh #tienbo #congbang #tinhky #duan #tocdo #chatluong #tinhgon #toigian

 

share :