MỪNG SINH NHẬT NHÂN VIÊN TINH KỲ

Vào đúng sinh nhật mõi thành viên, tập thể TINH KỲ luôn cùng nhau tụ họp gửi đến những lời chúc mừng ý nghĩa.Hoạt động này luôn được duy trì và là một phần không thể tách rời trong đời sống tinh thần tập thể TINH KỲ.

Mừng sinh nhật nhân viên còn thể hiện sự quan tâm của công ty đối với nhân viên.Đây cũng là dịp gắn kết các thành viên công ty với nhau, tạo môi trường làm việc thân thiện – hòa đồng.

share :