TỔNG KẾT NĂM 2019 & MỤC TIÊU NĂM 2020

Với tinh thần kỷ luật cao cùng sức mạnh đoàn kết, Công ty Tinh Kỳ trong năm 2019 đã đồng hành cùng các Chủ đầu tư với nhiều dự án lớn, tự hào mang đến giá trị lợi ích to lớn cho khách hàng trong năm vừa qua.

Lòng quyết tâm, sự đồng lòng và sức mạnh đoàn kết của tập thể nhân viên Công ty Tinh Kỳ sẵn sàng chinh phục thị trường, tiếp tục khẳng định có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng trong năm 2020 tốc độ nhất và chất lượng nhất .

share :