Văn phòng:

Văn phòng công ty Tinh Kỳ

Số 36,  Đường 52-BTT, Khu Phố 3,

Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

————————————————

Điện thoại: (84 28) 3742.5321

Fax:               (84 28) 3742.5322

Hotline:           0907 575 432

Email:          info@tinhky.com

Skype:            vocongquang