NHÀ MÁY COCACOLA HỒ CHÍ MINH
Commencement date: 02/2019 - Completion date: 04/2019
NHÀ MÁY COCACOLA GREEN FIELD CAM-PU-CHIA
Commencement date: 11/2015 - Completion date: 7/2016
NHÀ MÁY SMART FEED SOLUTIONS VIỆT NAM
Commencement date: 11/2015 - Completion date: 6/2016
NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ NAMSUNG & HANSUNG
Commencement date: 2/2016 - Completion date: 6/2016
NHÀ MÁY TAEJIN
Commencement date: 5/2016 - Completion date: 9/2016
NHÀ MÁY BEESCO VINA
Commencement date: 4/2016 - Completion date:: 8/2016
NHÀ MÁY ĐÓNG CHAI COCACOLA LÀO
Commencement date: 11/2014 - Completion date: 8/2015
NHÀ MÁY COCACOLA HÀ NỘI
Commencement date: 10/2013 - Completion date: 2/2014
NHÀ MÁY COCACOLA HỒ CHÍ MINH
Commencement date: 9/2013 - Completion date: 12/2014
NHÀ MÁY JOOCO DONA
Commencement date: 02/2015 – Completion date:7/2015
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH
Commencement date: 12/2014 - Completion date: 04/2015
NHÀ MÁY POSCO VIỆT NAM
Commencement date: 7/2010 - Completion date: 10/2015
NHÀ MÁY BUWON VINA 2
Commencement date: 6/2014 - Completion date: 11/2014
NHÀ MÁY MỞ RỘNG SẢN XUẤT BORAL
Commencement date: 09/2013 - Completion date: 04/2014
NHÀ MÁY ARISTON
Commencement date: 3/2013 - Completion date: 11/2013
NHÀ MÁY THÉP FUCO
Commencement date:: 2/2012 - Completion date: 10/2012
NHÀ MÁY THUỐC LÁ SÀI GÒN
Commencement date: 2/2011 - Completion date: 4/2012
NHÀ MÁY SIMONE TIỀN GIANG
Commencement date: 2/2011 - Completion date: 8/2011
NHÀ MÁY TAEKWANG VINA – MỘC BÀI
Commencement date: 11/2010 - Completion date: 7/2011
NHÀ MÁY PUNGKOOK – BẾN TRE
Commencement date: 8/2010 - Completion date: 3/2011
VĂN PHÒNG R&D TAEKWANG VINA
Commencement date: 2/2009 - Completion date: 9/2009