WE ALWAYS TAKE THE MOTTO:
“QUALITY - SPEEDY - PROFESSIONAL”
AS A GUIDE FOR EVERY ACTION

NHÀ MÁY COCACOLA HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư/ Investor: Coca-Cola Beverages Vietnam Ltd
Vị trí/ Location: 485, Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam/ 485, Ha Noi Highway, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 9/2013
Hoàn thành/Completion date: 12/2014