PALM MARINA

Chủ đầu tư/ Investor: Novaland
Vị trí/ Location: Phường Long Trường, Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM.
Hạng mục/ Item: Hạ tầng MEP
Khởi công/Commencement date: 10/2020
Hoàn thành/ Completion date: Đang thực hiện