RẠP CHIẾU PHIM LOTTE CANTAVIL

Chủ đầu tư/ Investor: Lotte Cinema Việt Nam
Vị trí/ Location: Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM.
Hạng mục/ Item: Bảo trì hệ thống MEP
Khởi công/Commencement date: 05/2019
Hoàn thành/Completion date: Bảo dưỡng định kỳ.