THE ORIGAMI

Chủ đầu tư/ Investor: Vingroup
Vị trí/ Location: Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM.
Hạng mục/ Item: Hệ thống MEP
Khởi công/Commencement date: 11/2020
Hoàn thành/ Completion date: Đang thực hiện