VĂN PHÒNG TÂN HIỆP PHÁT

Chủ đầu tư/ Investor: Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát
Vị trí/ Location: 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 09/2019