HOẠT ĐỘNG WARM-UP

Hoạt động thường ngày của công ty Tinh Kỳ: Warm-up, mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng hứng khởi để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.

share :