CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI DỰ ÁN NĂM 2020

Tại ngôi nhà chung Tinh Kỳ, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Qua đó, thông qua các chương trình đào tạo được bộ phận Quản trị Nguồn nhân lực tổ chức, với mục đích xây dựng cho bản thân của tất cả anh chị em cán bộ nhân viên Tinh Kỳ những kỹ năng cần thiết để hoàn thành mục tiêu trong công việc.

Anh Nguyễn Xuân Hải cùng các Cộng sự đã triển khai hàng loạt các nội dung đào tạo nhằm củng cố kiến thức, trau dồi trong tư duy và hành động của tất cả các thành viên thuộc Khối Dự án. Qua đó, toàn bộ nhân sự Dự án được trang bị những kiến thức vô cùng bổ ích thông qua các nội dung:

+ Xây dựng mục tiêu OGSM – SMART – OKRs
+ Lập mô tả công việc JOBS DESCRIPTION
+ Hoạch định công việc PLANNING SKILL
+ Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định
+ Tầm nhìn, xu thế, thực trạng của M&E trong 5 năm tới
+ Văn hoá doanh nghiệp

Qua các nội dung trên, Anh Nguyễn Xuân Hải cùng các Cộng sự hi vọng những kiến thức vô cùng bổ ích có thể giúp cho công việc của mọi người được thuận lợi và có hiệu quả hơn.
Một số hình ảnh của chương trình đào tạo:

? Liên hệ ngay để nhận được tư vấn và hỗ trợ từ Tinh Kỳ!
☎️ (84 28) 3742.5321
? https://tinhky.vn/
✉️ info@tinhky.com

#tinhky #daotao #chuongtrinh

share :