CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Chương trình đào tạo “Quản Trị Cuộc Đời” dưới sự hướng dẫn của Thầy Giản Tư Trung được tổ chức vào ngày 01.12.2018, đã đem cho các trưởng bộ phận của Công ty Tinh Kỳ cái nhìn mới mẻ và nhiều điều bổ ích, thú vị. Đây cũng là một trong những chủ đề đào tạo mà Công ty Tinh Kỳ lên kế hoạch để đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho các nhân viên.

share :