CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 9/2017 -KPIs (Các chỉ số đánh giá hiệu quả làm việc)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 09/2017

Nội dung đào tạo: KPIs (Key Performance Indicators – Đánh giá kết quả thực hiện công việc)

Công ty TNHH Tinh Kỳ là đơn vị đã và đang áp dụng thành công hệ thống KPI trong hoạt động quản trị nhân sự của công ty.

Nhằm giới thiệu và trang bị kiến thức cho nhân viên của công ty, lớp đào tạo về KPIs đã được tổ chức, do anh Nguyễn Xuân Hải – Trưởng bộ phận nhân sự của công ty Tinh Kỳ phụ trách giảng dạy.

#TINH_KỲ Nghĩ_tinh_thông_Làm_tinh_gọn

share :